Groty Watykańskie

Dziś kontynuować będziemy spacer po terenie należącym do Bazyliki św. Piotra w Watykanie. Zejdziemy 3 metry pod ziemię, by zobaczyć kryjące się tam Groty Watykańskie – miejsce pochówku wielu papieży. […]